ABUIABAEGAAgs6z_6QUo0qH6jQYwygY4kQI


产品详情
门诊自助签到机/门诊自助报到机 
尺寸: 21.5/23.6/32
材质: 玻璃+金属
颜色: 黑色/银色/白色/
品牌: 中润视介
型号: ZL236MA-CPS1-SC
触摸: 红外式
亮度: 250
分辨率: 1920*1080
显示比例: 16:9
可视角度: 178°
产品详情

21.5自助报到机支架图.jpg21.5自助报到机支架图7.jpg21.5自助报到机支架图2.jpg21.5自助报到机支架图1.jpg21.5自助报到机支架图3.jpg21.5自助报到机支架图4.jpg21.5自助报到机支架图5.jpg21.5自助报到机支架图6.jpg